سه شنبه 14 مرداد 1399 |
لطفا ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات وجلب رضایت مشتریان یاری فرمایید

 
نظرسنجی
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :
تلفن همراه :
نام سازمان :
مسئولیت شما در سازمان :
* تاریخ :
سولات
میزان سرعت عمل شرکت در پاسخ گویی به مکاتبه و درخواست ها :
           
میزان توانمندی، ترکیب، تعداد و صلاحیت پرسنل شرکت در زمینه خدمات مورد نظر :
           
برخورد کارمندان شرکت با مشتریان(در مذاکرات حضوری ، تلفنی، مکاتبات و.. ) :
           
میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما :
           
چگونگی اطلاع رسانی شرکت در خصوص خدمات قابل ارائه :
           
کیفیت خدمات ما نسبت به دیگر شرکتها و پیمانکاران این حوزه :
           
برخورد مجموعه کارکنان ما :
           
سهولت در دسترسی شما به شرکت ما :
           
اطلاع رسانی و تبلیغات :
           
میزان دقت و سرعت عمل شرکت در انجام وظایف محوله :
           
مشتری گرامی ما چگونه می توانیم شما را به یک مشتری دائمی برای شرکت خود تبدیل کنیم؟ خواهشمند است در این خصوص نقطه نظرات خود را مرقوم فرمائید :
به نظر شما مهمترین نقاط قوت و ضعف ما کدام است؟ :
نحوه آشنایی
نحوه آشنایی با شرکت میلادفناوری سپهر :
پیشنهاد و انتقاد
پیشنهاد یا شکایت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :